Ready-made společnosti

Již od roku 2008 se zabýváme řešením situace klientů, kteří potřebují skutečně rychle zahájit podnikatelskou činnost.

Zabýváme se prodejem již v obchodním rejstříku vedených, tzv. ready-made společností s ručením omezeným a akciových společností.

 • Hlavní výhodou těchto společností je skutečnost, že nejpozději následující pracovní den od okamžiku, kdy se na nás obrátíte, můžete za společnost jednat a podepisovat, jmenování statutárních orgánů je účinné ihned při učinění příslušného rozhodnutí (bez ohledu na den zápisu do obchodního rejstříku).
 • Společnost má vždy plně splacený základní kapitál a nikdy nevykonávala žádnou činnost, byla založena účelově pro prodej třetí osobě.
 • Statutární orgán, který je ve společnosti zapsán podepisuje při prodeje prohlášení o neexistenci jakýchkoli závazků společnosti a současně osobní ručení.

Při prodeji ready-made společnosti zajistíme:

 • přípravu veškeré smluvní dokumentace,
 • je-li potřeba, zajistíme vyhotovení notářského zápisu,
 • změny na živnostenském úřadu a
 • provedení zápisu změn do obchodního rejstříku.

Dále zajišťujeme:

Ve spolupráci s advokátní a notářskou kanceláří jsme rovněž schopni zajistit založení a vznik nové společnosti, včetně kompletního vyřízení až k zápisu do příslušného obchodního rejstříku. Postačí pouze podpis příslušné plné moci a o nic dalšího se již nemusíte starat, od nás obdržíte kompletní dokumentaci o nově založené společnosti včetně výpisu z obchodního rejstříku a daňové registrace.

S ohledem na výše zmíněnou spolupráci s advokáty a notáři zajišťujeme rovněž

 • provádění jakýchkoli změn ve společnostech,
 • organizaci valných hromad,
 • uzavírání dohod o změně společenské smlouvy,
 • komplikované záležitosti změn právní formy,
 • přeměny společností,
 • akvizice a fúze společností.