Nová společnost

Pro klienta, který nepotřebuje ready-made společnost a je ochoten vyčkat cca 5-10 dnů jsme schopni zajistit kompletní služby při založení a vzniku nové společnosti. Veškeré úkony (notářské zápisy, živnostenská oprávnění, založení účtu v bance pro složení základního kapitálu) při procesu zakládání a vzniku společností zajistíme na základě plné moci, příp. za Vaší aktivní účasti, když výsledkem této činnosti bude pravomocné usnesení příslušného krajského soudu, který vede obchodní rejstřík, o povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku a přihlášení společnosti k daňové registraci.

Při založení a vzniku nové společnosti zajistíme:

  • přípravu veškeré dokumentace,
  • vyhotovení notářského zápisu o založení společnosti,
  • úkony správce vkladu a založení účtu v bance,
  • vydání příslušných živnostenských oprávnění,
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a její zápis do tohoto rejstříku,
  • daňovou registraci společnosti.